Pomiędzy metaforą a abstrakcją - Grochocki - Kaca - Olejniczak

  •