Pompa ciepła

Ziemia jako źródło ciepła Na współczesnym rynku urządzeń grzewczych istnieje wiele takich, które nawiązują do określenia „ekologiczne” w rzeczywistości jedynie niewielka ich część pozwala na nadanie im tego miana. Niewątpliwie większość z nich charakteryzuje duża sprawność oraz redukcja w emisji zanieczyszczeń jednakże tylko nieliczne z nich pracują w oparciu o wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, tzw. czystej ekologicznie (energia wody, wiatru, słońca). Najpopularniejsze z urządzeń spełniających powyższe kryteria to: instalacje solarne, pompy ciepła oraz instalacje geotermalne. Pompa ciepła – to urządzenie, służące do transportu ciepła ze źródła dolnego o temperaturze niższej do źródła górnego o temperaturze wyższej za pośrednictwem czynnika roboczego kosztem pracy zewnętrznej. Ważnym elementem instalacji pompy ciepła, jest zaprojektowanie i wykonanie dolnego źródła ciepła. Ciepło pompa ciepła może pobierać bezpośrednio z gruntu, z wody podskórnej lub z powietrza. Najtańszym w wykonaniu i najkorzystniejszym w eksploatacji, jest rozwiązanie polegające na pobieraniu ciepła z wody podskórnej przy pomocy dwóch studni. Drugim rozwiązaniem jest odbieranie ciepła z gruntu przy pomocy ułożonych kolektorów pionowych lub poziomych. Dolne źródła ciepła powinny charakteryzować się: dużą pojemnością cieplną, możliwie stałą i wysoką temperaturą, brakami zanieczyszczeń mogących powodować korozje elementów lub powstawanie osadów, łatwą dostępnością i niskimi kosztami instalacji służącej da pozyskiwania i transportu ciepła.

dlaczego pompa ciepła? dolne źródła ciepła!

Kompaktowe rozwiązania

Kompakty DHW


Kompakty HPL S-TUW


Kompakty LIK


KOM